Lempeydellä ja läsnäololla kohtaan sinut – tyhjän tuolin tekniikka

Vihatyö on tärkeää, jotta tunteet eivät aiheuta tunnelukkoja ja varastoidu kehoon.

Kaipaatko selkeyttä konfliktitilanteeseen?

Onko sinulla tarvetta käydä läpi tämä konfliktitilanne neutraalissa ja hyväksyvässä ilmapiirissä?

Kiinnostaako sinua katsoa syvemmälle, mitä siinä tilanteessa tapahtui? Ja mahdollisesti saada ymmärrystä myös toisen henkilön tuntemuksista

Painaako sinun mieltäsi jokin ristiriitatilanne ystävän, sukulaisen tai kumppanin kanssa?

Haluaisitko ilmaista sanat/tunteen, jotka jäivät sanomatta?

Vihatyö on tärkeää, jotta tunteet eivät aiheuta tunnelukkoja ja varastoidu kehoon.

Tässä työskentelyssä toimin vahvasti psykofyysisellä työotteella. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan ongelmatilanteeseen pureudutaan asiakkaan kehoaistimusten kautta. Yhdessä asiakkaan kanssa annamme tilaa kehosta viriäville tuntemuksille ja annamme niiden olla sekä tulla näkyväksi. Tämä työskentely tapahtuu vuorovaikutuksessa session ohjaajan kanssa.

Tämä tekniikka sopii erityisesti silloin, kun haluat saada ymmärrystä mitä tapahtui sinun ja jonkun toisen ihmisen välillä.
Tässä työskentelyssä käytän tarvittaessa tyhjän tuolin tekniikkaa. Tyhjän tuolin avulla on mahdollista tuoda toinen ihminen mielikuvissa paikalle. Ja halutessasi voit kokeilla miltä tuntuu olla tämän toisen henkilön nahoissa. Käytännössä tämä tapahtuu seuraavalla tavalla, menet istumaan tyhjään tuoliin, joka edustaa kyseistä henkilöä.

Usein tällainen keskustelu avartaa kahden ja useammankin ihmisen välistä vuorovaikutusta. Tällä tekniikalla on mahdollista päästä mielikuvien kautta ymmärtämään toisen tapaa käyttäytyä ja toimia kyseisessä vuorovaikutustilanteessa.

Tämä työskentelytapa sisältää keskustelua sekä mahdollisesti tunteiden sanoittamista, ohjaajana toimii Taina Koskimäki. Olen sinulle kannattelijana ja mahdollistajana kohdata tämä vuorovaikutustilanne. Ohjaan tätä terapeuttista kohtaamista omalla vahvalla läsnäolollani, jota tukevat monet kehoterapeuttiset koulutukseni. Tätä tyhjän tuolin metodia opiskelin ensimmäisen kerran Intiassa 2005, opettajana oli saksalainen psykoterapeutti Svagito Libermeister. Opiskelen aihetta jatkuvasti lisää, parhaillani olen psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutuksessa mukana. Opettajina ovat Minna Martin ja Laura Mannila.

Opiskelija hinta toistaiseksi 60 euroa ja 50 min.

Vastaanotto Loviisassa, Porvoossa ja noin kerran kuussa Helsingissä

Ajanvaraus ja lisätietoja sähköpostitse, taina@tietoisuudentalo.fi

Koulutustausta

 • Sairaankuljettaja – toimiminen ensiavussa, kriisissä olevien asiakkaiden ja läheisten kohtaaminen Sairaanhoito-opisto Helsinki 1990
 • Rebalancing/ body work – International Meditation resort India Pune 1994
 • Traditional Ayurvedic massage – Goa India 2004
 • Counseling skills training – International Meditation resort India Pune 2005
 • Hoitavat äänimaljat – Medi-Sound Helsinki 2012–2013
 • Sointukylvyt & Sointumatkat – Medi-Sound Helsinki 2014
 • Muistihoitajakoulutus – Suomen Psykologinen Instituutti Vantaa 2014
 • Ayurvedic Breast Massage Training – Annahita Foundation Nagpur India 2017
 • Sahasi Breast Care Program – Annahita Foundation Nagpur India 2017
 • The Arts of Spaceholding – Shaminc Tantrika arts Bali 2017
 • Chi Nei Tsang, vatsahieronta – Tao Valley, Valerie Parisus Thailand 2018
 • Meditation training – Osho Miasto Italy 2019
 • Draamakasvatuksen perusopinnot – Jyväskylän avoin yliopisto 2022
 • Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja – Savanna Connexions Vantaa 2023
 • Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena koulutus – Turun kesäyliopisto 2023
 • Psykofyysinen psykoterapian perusteet (kesken vielä) – Turun kesäyliopisto 2024

Taina Koskimäki

Palautetta vihakurssista

”Sinulla oli hyvä rauhallinen ja salliva ote ja olit itse niin mukana kaikessa mitä tehtiin, niin toimit erinomaisena esimerkkinä. Oli itse helppo heittäytyä mukaan, kun katsoin kuinka aidosti itse olit tilaisuudessa mukana”

” parasta valitsen niin ne harjoitukset, joissa ilmaistiin vihaa suoraan harjoituskumppanille tyynyä hakaten ja täysiä huutaen! Myös ryhmässä vihan ilmaisu ja ei-sanan ilmaisu oli todella timanttista”

”Jäi tunne, että wauu, minussa on tämä vihan energia olemassa, se on siellä mun käytössä eikä maailma kaadu siihen, et näytän, osoitan ja tunnen vihaa!!! Eli, minusta tuntui työpajan jälkeen, että tulin näkyväksi, nähdyksi, hyväksytyksi vihan tunteen kanssa ja rajojeni kanssa.”

”Mietin vihakurssin aikana paljon myös oletuksia ja ennakointeja, miten voi mitätöidä toisen osuuden vuorovaikutuksesta vai onko se manipulointia, kun jo ns. valmiiksi luulee tietävänsä vastauksen. Sain siis eväitä myös rehellisempään kommunikaatioon jonka toivon kantavan arjessa eteenpäin”

”Uskallus turvallisesti toisten seurassa mennä kohti jotain sellaista, jonka luuli olevan kiellettyä (vihan tunne) ja jota on pääasiassa tottunut purkamaan (turvallisesti) vain yksin. Ei ole ollut kunnollista tilaa toisten kanssa yhdessä kokea vihaansa. Nyt oli, ja tulla vielä kannatelluksi siinä. Parasta minulle oli kokemus vihan tunteeseen menemisestä ja sen ilmentämisestä niin turvallisesti toisten todistaessa. En olisi uskonut sen voivan tapahtua noin, kenties, eikä minulla ollut odotuksia, mutta se tapahtui. Se oli hienoa. Nähdä, etten vahingoita ketään tuntiessani vihaa. Että se todella on samanarvoinen tunne muiden tunteiden, kuten jaetun ilon, kanssa. Sitä ei voi kokea teoriassa, ajatuksen tasolla, se on koettava käytännössä ja se tapahtui.
Kiitos”

”Kurssi oli minusta loistokokonaisuus ja eteni loogisesti. Hyvä että ensin lämmiteltiin kehoa, sitten ääntä ja vasta sitten mentiin vihan ilmaisuun. Opin paljon uusia harjoituksia, joita voin käyttää jollain tavalla sovelletusti omassakin työssä. Mulle oli parasta, että workshopissa oli tilaa ja aikaa omien tunteiden ilmaisulle harjoitusten sisällä ja jakamiselle niiden välissä. Sinun itsesi kanssa tekemä työ näkyy ohjauksessa sallivuutena, tilan antamisena, heittäytymisenä, maadoittuneisuutena ja hauskana yhdistelmänä syvyyttä ja keveyttä. Minusta tämä työpaja sopii monenlaiselle ihmiselle, monenlaiseen elämäntilanteeseen. Minulle jäi päivästä turvallinen ja ohjattu olo”